18 lat utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku

18 lat utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku

15 lutego 2019 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku odbyła się uroczystość z okazji 18 rocznicy utworzenia placówki oraz wyodrębnienia  z dniem 1 lutego br. ŚDS ze struktur MGOPS. Tym samym placówka stała się odrębną jednostką organizacyjną Gminy Czersk. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz  Czerska – Przemysław Biesek-Talewski, Zastępca Burmistrza Czerska – Bogumiła Ropińska, Skarbnik Gminy  Czersk – Jolanta Skuczyńska, Sekretarz Gminy Czersk – Grzegorz Zabrocki, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku – Piotr Kosobucki, p.o. Dyrektora MGOPS – Katarzyna Grada oraz Główna Księgowa S.I. „Równość” – Bogumiła Szynwelska. Zaproszonych gości w imieniu uczestników i kadry powitała dyr. Jolanta Lipska. Dyrektor przedstawiła krótką historię ŚDS w Czersku oraz plany na najbliższy okres. Ciepłe słowa skierował do nas Burmistrz Czerska, który także brał udział w tworzeniu placówki w 2001roku. Część artystyczną przygotował i zaprezentował uczestnik ŚDS Piotr Kaczmarek. Uczestnicy i pracownicy ŚDS serdecznie dziękują za udział w uroczystości.

Admin_SDS

Comments are closed.