Pracownia kulinarna

W ramach pracowni kulinarnej prowadzi się zajęcia z zakresu rozpoznawania poszczególnych produktów spożywczych, przygotowywania posiłków, poznawania podstawowych zasad racjonalnego żywienia. Uczestnicy  poznają działanie urządzeń gospodarstwa domowego, uczą się utrzymania porządku, zachowywania higieny w kontaktach z żywnością, estetycznego nakrywania do stołu oraz podawania potraw. W ramach pracowni kulinarnej każdego dnia przygotowuje się gorący posiłek, z którego korzystają wszyscy uczestnicy Domu.

Pracownia plastyczna

Zadaniem pracowni plastycznej jest zapoznanie uczestników z różnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Podczas zajęć wykonuje się sezonowe dekoracje placówki, kartki okolicznościowe, stroiki, świece i inne.
Zajęcia mają na celu wzbudzić poczucie estetyki i wrażliwości, rozwijać zainteresowania, poprawić koordynację wzrokowo – ruchową, ćwiczyć koncentrację uwagi oraz pozwalają na odreagowanie negatywnych emocji.

Pracownia stolarska

Program pracowni stolarskiej umożliwia uczestnikom naukę wykonywania prostych przedmiotów z drewna, samodzielnego wykonywania drobnych napraw, korzystania z odpowiednich narzędzi, poszerzenia wiedzy o materiałach. Uczy też prawidłowego wbijania gwoździ, haczyków i kołków, a także konserwacji narzędzi oraz oszczędnego korzystania z materiałów.

Pracownia rękodzielnicza

W tej pracowni terapeuta czuwa nad doskonaleniem uzdolnień oraz usprawnieniem zdolności manualnych. Pracownia wyposażona jest w niezbędny sprzęt i materiały (maszyna do szycia, żelazko, nożyce, igły, druty). Uczestnicy uczą się nawlekania i bezpiecznego obchodzenia się z igłą, robienia na drutach, szydełkowania, prasują i składają odzież. Ponadto uczą się reperacji odzieży, przyszywają guziki.

Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitację ruchową prowadzi terapeuta zajęciowy/masażysta, który realizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji, rekreacji ruchowej, zajęć sportowych, ćwiczeń ogólnousprawniających i manualnych. Uczestnikom zapewnia się coroczne badanie lekarza rehabilitanta. Odpowiednio dobrane, zalecone przez lekarza ćwiczenia nakierowane są na konkretne problemy, potrzeby i możliwości uczestników z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu (UGUL, laser, lampa sollux, rowery stacjonarne, stół do masażu, materace, piłki i inne).

Poza wyżej wymienionymi pracowniami prowadzimy także zajęcia komputerowe, logopedyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne.