Spotkanie Pełnomocnika Burmistrza Czerska ds. Osób Niepełnosprawnych i Polityki Senioralnej z Przewodniczącymi Zarządów Osiedlowych w Czersku

Spotkanie Pełnomocnika Burmistrza Czerska ds. Osób Niepełnosprawnych i Polityki Senioralnej z Przewodniczącymi Zarządów Osiedlowych w Czersku

W dniu 14.05.2019r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku z inicjatywy Przewodniczących Zarządów Osiedlowych w Czersku odbyło się spotkanie dotyczące spraw seniorów z terenu Czerska. Na spotkaniu poruszaliśmy tematy dotyczące polityki senioralnej, programów dla seniorów, ale szczególnie skupiliśmy się na problemach osób starszych zamieszkujących nasze miasto i gminę. Rozmawialiśmy również na temat spraw osób niepełnosprawnych. Podjęliśmy kilka inicjatyw, które zamierzamy zrealizować w najbliższym czasie. Spotkanie było bardzo interesujące i twórcze. Wspólnie ustaliliśmy, że istnieje potrzeba cyklicznych spotkań w celu wypracowania najlepszych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa, aktywizacji i uczestnictwa seniorów w naszych małych społecznościach. Dyskutowaliśmy też          o zadaniach do realizacji w celu kreowania polityki międzypokoleniowej. Po spotkaniu moi goście zapoznali się z działalnością i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku.

Dziękuję bardzo Pani Jadwidze Główczak, Pani Teresie Smyk, Panu Stanisławowi Czapiewskiemu i Panu Wernerowi Śpica za spotkanie.

Pełnomocnik Burmistrza Czerska
ds. Osób Niepełnosprawnych
i Polityki Senioralnej

Jolanta Lipska

Leszek

Comments are closed.