Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Święto to powstało aby pokazać solidarność z osobami z zaburzeniami intelektualnymi, a także uświadamiać społeczeństwo o potrzebach tych osób oraz problemach z jakimi przychodzi im się zmierzyć we współczesnym świecie.
Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną corocznie obchodzone są 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90 XX wieku. Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełno-sprawnych w pracy, urzędzie oraz w życiu codziennym. Jest to dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia.
Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.
Sejm uchwalił 1 sierpnia 1997 r. Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. W dokumencie tym, poza zdefiniowaniem prawa osób niepełnosprawnych do niezależnego i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia, zawarto również katalog dziesięciu praw, wskazując tym samym najważniejsze obszary, w których niezbędne są intensywne działania.

5 maja ustanowiono również europejskie święto jakim jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem tego święta jest pokazanie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w życiu codziennym, pracy i w urzędach. Tego dnia nawet w najdalszych zakątkach naszego kontynentu manifestowane są tolerancja i równouprawnienie osób niepełnosprawnych.

Drodzy Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku! Składamy Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia, aby każdy kolejny dzień życia dostarczał Wam niezapomnianych wrażeń i pozwolił zapomnieć o troskach dnia codziennego. Życzymy dużo zdrowia oraz wytrwałości w przezwyciężaniu życiowych trudności, aby otaczający świat był przyjazny, ciepły i bliski w kręgu otaczających życzliwych i przyjaznych ludzi.

Dyrektor i pracownicy
ŚDS w Czersku

Specjalnie dla naszych podopiecznych przygotowaliśmy okolicznościowe kubki z logiem naszej placówki oraz imieniem uczestnika.

Leszek

Comments are closed.