Ważne sprawy

Ważne sprawy

W dniu 19 listopada 2021 roku odbyła się pogadanka z uczestnikami, którą poprowadziła Pani Dyrektor Jolanta Lipska. Pogadanka składała się z trzech części. W pierwszej części p. Dyrektor omówiła program „Pomorskie Wspiera”, dotyczący bezpłatnego wsparcia zdrowia mieszkańców regionu pomorskiego. W drugiej części wyczerpująco omówiony został temat „Koperty Życia”, gdzie zachęcono podopiecznych do włączenia się w tą akcję. W ostatniej już, trzeciej części pogadanki, p. Dyrektor poruszyła kwestię bezpieczeństwa, kładąc szczególny nacisk na ochronę danych osobowych.

Leszek

Comments are closed.