Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

W dniu dzisiejszym (24.01.2022 r.) odbyła się prelekcja zatytułowana: „Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu”. Dzień ten został ustanowiony przez Papieża VI w roku 1967. Na datę święta wybrano dzień 24 stycznia. Dzień ten ma uświadomić, że media są wielką siłą i mogą skupiać uwagę na jednych sprawach, odwracając ją od innych. Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu, ogłoszonego przez Papieża Franciszka jest: „Słuchajcie”. W prelekcji zostały poruszone tematy związane z pozytywnymi i negatywnymi wpływami środków masowego przekazu na społeczeństwo.

Leszek

Comments are closed.