Spacer i trening ekonomiczny

Spacer i trening ekonomiczny

Spacer i wyjście uczestników ŚDS wraz z terapeutami na zakupy w ramach treningu ekonomicznego.

Leszek

Comments are closed.