Wybory do Rady Domu

Wybory do Rady Domu

Dzisiaj (23.05.2023 r.) odbyły się u nas wybory do Rady Domu. Poprzez głosowanie wyłoniono przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i dwóch członków. Powołano także opiekuna Rady Domu. Rada Domu w ŚDS w Czersku spotyka się raz w miesiącu ze swoim opiekunem i zgłasza swoje spostrzeżenia, uwagi i pomysły. Każde spotkanie jest protokołowane, a wnioski i postulaty przedstawione zespołowi wspierająco-aktywizującemu. Po wyborach udaliśmy się do ogrodu, żeby zagrać w bule. W tym czasie na grillu piekła się już kiełbaska.

Leszek

Comments are closed.