Badania online

Badania online

We wrześniu, grupa podopiecznych wzięła udział w badaniu dotyczącym świadczenia usług na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.
Badanie polegało na wypełnieniu ankiety online.

Karol

Comments are closed.