WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI – INNI ALE RÓWNI

WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI – INNI ALE RÓWNI

Wczoraj, czyli 5 maja przypadał Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
W związku z tym podczas dzisiejszych zajęć porozmawialiśmy sobie o nastawieniu społecznym, uczuciu litości, zbyt dużej troskliwości, patrzenie na osobę niepełnosprawną jako na obiekt ciekawości, niedocenianiu, odsuwaniu osoby niepełnosprawnej od innych ludzi.
Natomiast znacznie przyjemniejszym punktem zajęć była rozmowa ale i wykonanie plakatu, który przedstawiał nasze pasje, hobby, zainteresowania, spotkania z przyjaciółmi, z rodziną, itd.
Reasumując, zwróciliśmy również uwagę na fakt, że postawy społeczne współczesnego społeczeństwa zmieniają się na lepsze. Dzieje się to za sprawą szeroko rozumianej rehabilitacji, integracji społecznej i normalizacji.
Pamiętajmy, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

Karol

Comments are closed.