ABC żywności – pogadanka

Wszyscy mamy kontakt z żywnością, ale czy wiemy jak należy właściwie ją przygotować przed spożyciem? Czy wiemy jak najlepiej ją przechowywać? Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć podczas pogadanki jaka miała miejsce w czwartek (20.10.2022 r.).

Ogródek warzywny

W czasie zawieszenia działalność ŚDS terapeuci założyli ogródek warzywny. W pracowni stolarskiej przygotowano skrzynki, zakupiono nasiona, rośliny i korę. Od bieżącego tygodnia, czyli od 25 maja, opiekę nad ogródkiem warzywnym przejęli nasi uczestnicy w ramach zajęć terapeutycznych. Plony z naszego ogródka zostaną wykorzystane w pracowni kulinarnej.