Spotkanie z Prezesem Zarządu Spółdzielni Socjalnej w Czersku

Dnia 27 marca 2019 r. odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu Spółdzielni Socjalnej w Czersku Panem Henrykiem Mollin. Podczas spotkania omawiane były tematy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnej. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań dotyczących poruszanych tematów.

Spotkanie z radnym powiatowym

Dnia 20 marca 2019 roku do placówki przybył radny powiatowy – Pan Jarosław Schumacher, który przedstawił  pokrótce strukturę organizacyjną Rady Powiatu, jej cele i zadania. Podzielił się także z nami informacjami na temat pracy radnego powiatowego oraz swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali od Pana Jarosława słodki poczęstunek.

Wyjazd na basen do Fojutowa

Dnia 19 marca grupa uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z terapeutami wybrała się na basen do Fojutowa. Uczestnicy korzystali z basenu, masaży wodnych oraz jacuzzi. Wyjazd mile urozmaicił czas oraz wpisał się w realizację programów aktywizująco-wspierających uczestników.

Wyjazd do Filharmonii Bałtyckiej

12 marca uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku pojechali do Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na koncert edukacyjny „Fortepian Treflika”. W trakcie koncertu muzycy grali na takich instrumentach jak fortepian, skrzypce, wiolonczela i kontrabas. W pierwszej części widowiska koncertowego muzycy zaprezentowali się indywidualnie, a na zakończenie wspólnie zagrali koncert Chopina.

Spotkanie z członkami rodzin oraz Dzień Kobiet i Mężczyzn

Dnia 8 marca 2019r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku odbyło się spotkanie z członkami rodzin uczestników. Gości przywitała Pani Dyrektor Jolanta Lipska. Podczas spotkania omówiono plan pracy ŚDS do końca 2019 roku oraz funkcjonowanie Domu jako odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Czersk. Odbyły się również rozmowy indywidualne członków rodzin z pracownikami Domu. Spotkanie z rodzinami

Read More

Bal karnawałowy 2019

W dniu 28 lutego 2019 roku w Ośrodku Kultury w Czersku zorganizowaliśmy bal karnawałowy. W balu udział wzięli uczestnicy z ŚDS z Przechlewa, Człuchowa, Wiela i Tucholi. Podopieczni środowiskowych domów bawili się przy muzyce, którą odtwarzał Pan Wojtek Bruski z OK. Nie zabrakło konkursów z drobnymi nagrodami oraz popisów wokalnych uczestników. Uczestnicy bawili się poprzebierani w

Read More

18 lat utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku

15 lutego 2019 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku odbyła się uroczystość z okazji 18 rocznicy utworzenia placówki oraz wyodrębnienia  z dniem 1 lutego br. ŚDS ze struktur MGOPS. Tym samym placówka stała się odrębną jednostką organizacyjną Gminy Czersk. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz  Czerska – Przemysław Biesek-Talewski, Zastępca Burmistrza Czerska – Bogumiła Ropińska, Skarbnik Gminy  Czersk – Jolanta

Read More